هایوین یک شرکت بزرگ تایوانی هایوین

هایوین یک شرکت بزرگ تایوانی

هایوین یک شرکت بزرگ تایوانی می‌باشد که قطعات ماشینی و اتوماسیون صنعتی تولید می‌کند. این شرکت با تولید محصولاتی همچون بال اسکرو ، لینیر گاید ها، ریل و واگن ، بوش خطی و بلبرینگ مفصلی شناخته می شود.

ادامه مطلب

بال اسکرو های هیوین

بال اسکرو های هایوین

بال اسکرو های هایوین – هایوین یک شرکت بزرگ تایوانی می‌باشد که قطعات ماشینی و اتوماسیون صنعتی تولید می‌کند.

این شرکت با تولید محصولاتی همچون بال اسکرو ، لینیر گاید ها، ریل و واگن ، بوش خطی و بلبرینگ مفصلی شناخته می شود.

ادامه مطلب