نوامبر 18, 2017
بلبرینگ چگونه کار میکند

بلبرینگ چگونه کار میکند

بلبرینگ چگونه کار میکند – به طور کلی، یک بلبرینگ یک دستگاه است که برای فعال کردن حرکت چرخشی یا خطی استفاده می شود. این حرکت […]
نوامبر 17, 2017
انتخاب بلبرینگ

انتخاب بلبرینگ | چگونه می توانم مشخص کنم کدام بلبرینگ استفاده شود؟

انتخاب بلبرینگ انتخاب بلبرینگ مناسب برای کاربرد در هرصنعتی بسیارمهم است. با انواع گوناگونی از گزینه های تحمل بالا، می توان برای تصمیم گیری در جایی […]