شهریور 30, 1398
یاتاقان های UC

یاتاقان UCF و UCFL

از قطعات بسیار مهم در بیشتر ماشین آلات و دستگاه های مختلف صنعتی و غیر صنعتی یاتاقان میباشد. یاتاقان قطعه ای است که اجازه حرکت نسبی بین دو و یا چندین قطعه بر روی یکدیگر را میدهد و باعث روان کار کردن قطعات میشود. عدم وجود یاتاقان اصطلاک بین قطعات را تا حد زیادی افزایش میدهد ...
مرداد 26, 1398
کاربرد یاتاقان ها

کاربرد یاتاقان ها

یاتاقان ها وسیله ای هستند که اجازه حرکت نسبی مشخصی را بین دو و یا بیشتر از دو قطعه را می دهند، که به طور نمونه به صورت چرخش یا حرکت خطی است.یاتاقان ها را می توانیم بر طبق حرکتی که مجاز اند داشته باشند یا براساس اصول کاریشان و همچنین جهت بار های اعمالی که می توانند تحمل کنند، طبقه بندی کرد.
تیر 8, 1398
فروش یاتاقان

توضیحاتی در مورد فروش یاتاقان

امروزه بسیاری از فروشگاه ها در زمینه فروش یاتاقان فعالیت می کنند تا از این طریق بتوانند به نیازهای افراد جامعه پاسخ گو باشند. در نظر […]