بلبرینگ(یاتاقان):

بلبرینگ با هدف، کاهش اصطکاک چرخشی و تکیه گاه بارهای محوری و شعاعی است.یاطاقان یکی از دو عضو کلاس غلتک یا به اصطلاح ضد اصطلاک یاتاقان ها (دیگر عضو کلاس غلتک ) می باشد.

عملکرد:

عملکرد یاتاقان بصورت، اتصال دو عضو ماشین است که نسبت به یکدیگر حرکت می کنند به طوری که مقاومت اصطکاکی حرکت به حداقل برسد.در بسیاری از کاربردها یکی از قسمتها یک شافت چرخشی و دیگری یک محفظه ثابت است.

انواع ساخت:

بلبرینگ از بخش های متفاوتی  ساخته شده که عبارتند از :

 • کنراد (Conrad)
 • اسلات تو پُر (Slot-fill)
 • دور برجسته
 • دور منکسر
 • ردیف های چند خانه
 • بله دار کردن (Flanged)
 • محفظه
 • یاتاقان هیبرید با استفاده از توپ های سرامیکی
 • یاتاقان تمام سرامیکی
 • خو تراز (Self-aligning)

شرایط عملکرد یاطاقان:

موارد زیر برای یک ساخت و استفاده از یک یاتاقان الزامیست که عبارتند از:

 • طول عمر
 • مُدهای خرابی
 • حداکثر بار
 • روانکاری
 • جهت بار
 • اجتناب از بار ناخواسته ی  واقع در محور
 • سازگاری
 • اجتناب از بارهای کششی